tisdag 7 maj 2013

Ny blogg - fpsundbyberg.se

Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg tar nu ett nytt steg för ökad dialog genom att starta en ny blogg med meningen att göra det enklare för alla er läsare och medborgare att läsa om våra förslag och idéer. Här kommer vi att kommentera aktuella Sundbybergsfrågor men också landstings- och rikspolitik.

Den nya bloggen hittar ni på fpsundbyberg.se
Denna bloggen kommer att finnas kvar men inte vara aktiv.Hälsningar

Folkpartiet Sundbyberg

onsdag 17 april 2013

Sundbybergs Central ParkInrätta ett naturreservat kring Lötsjön och Golfängarna,
Sundbybergs Central Park!

Som en del av Sundbybergs unika grönstråk och med sitt centrala läge utgör området kring Lötsjön och Golfängarna ett populärt mål för rekreation och motion som många Sundbybergs – och Solnabor uppskattar och utnyttjad dagligen. Detta är ett område som i dagsläget varken är hotat av exploatering eller stora förändringar men som vi i Folkpartiet liberalerna tycker bör lyftas fram och utvecklas till Sundbybergs gröna oas – ett svar på New Yorks Central Park. 

I takt med att Sundbyberg växer anser vi det är viktigt att säkra centralt belägna natur- och grönområden för framtiden. Vi föreslår därför att ett kommunalt naturreservat inrättas kring Lötsjön och Golfängarna i syfte att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och möjlighet till rekreation, motion samt att skydda och utveckla områdets naturvärden. En viktig poäng med att inrätta ett naturreservat är också att skydda området mot framtida exploatering.

Området som i första hand bör omfattas av ett naturreservat är det kring Lötsjön och Golfängarna i Sundbyberg vilket gränsar till Sjövägen och området kring Råstasjön i Solna. Området kring sportanläggningen i Ör som löper upp mot Järvafältet är ett viktigt grönstråk och passage för djur bör beaktas och eventuellt också ingå i naturreservatet. Viktigt att bejaka inför ett bildande av ett naturreservat är den biologiska mångfalden vilken vi anser ska inventeras.
Genom att inrätta ett naturreservat för ovan angivet område knyts det samman med området kring Råstasjön i Solna som också planeras bli ett naturreservat, och då Sjövägen stängs av blir det ett naturligt sammanhängande område.

 

onsdag 27 mars 2013

Värna tryggheten på Ekenbergsbron

Insändare publicerad i Mitti Sundbyberg 27 mars 2013

Idag finns det en smalare gång- och cykelbana på båda sidor av Ekenbergsbron. Detta har inneburit bristande säkerhet på denna viktiga bro i ett område där många människor rör sig. Vi vill att tjänstemännen i Sundbyebrgs stad får titta på en mer hållbar lösning som till exempel kan innebära etablering av en bredare gång- och cykelbana. Vi vill värna säkerhet och trygghet i vår kära stad.

Johan Storåkers
Gruppledare och oppositionsråd

Ulf Schröder
Ersättare i stadsbyggnads- och miljänämnden

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

tisdag 19 mars 2013

Järnvägen i Centrala Sundbyberg grävs ned!

Igår tecknade Sundbyberg Stad tillsammans med Trafikverket en överenskommelse om att järnvägen genom Centrala Sundbyberg ska grävas ned. Kostnaden för Sundbyberg blir 800 miljoner kronor, en summa som är mindre än tidigare beräkningar. Frågan om en nedgrävd järnväg har tidigare varit en fråga om, nu är det en fråga om när. Byggstart måste ske senast 2019 och helt klart behöver projektet vara senast 2025.

Folkpartiets gruppledare och oppositionsråd, Johan Storåkers, kommenterar överenskommelsen såhär:

”Det är bra att vi i Sundbybergs stad tillsammans med Trafikverket kommit i mål kring en överenskommelse om nedgrävning av järnvägen i de centrala delarna av vår fina stad. Under lång tid har centrum i Sundbyberg varit delat och nu får vi möjlighet till en mer dynamisk helhet. Inriktningen på uppgörelsen med Trafikverket är ekonomisk rimlig och stadens alla partier är överens i den här frågan. Detta innebär även att det öppnas upp intressanta ytor i centrum där det är möjligt att bygga nytt.”Spårområdet i Sundbyberg som berörs
 

torsdag 7 mars 2013

Kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor för lite!Internationella kvinnodagen, 8 mars

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är den största jämställdhetsutmaningen i vårt samhälle. I dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt nästan 5 000 kronor mindre i månaden än en man. Under en livstid blir det 3,6 miljoner kronor. 

Kvinnors inkomst har visserligen långsamt närmat sig männens men färsk statistik från SCB visar oroande nog att skillnaden nu ökar igen. Detta trots att kvinnor samtidigt drar ifrån män när det gäller högre utbildning och studieresultat.  

Vi måste ändra på den här verkligheten. En nyckel är att se till att anställda i den kvinnodominerade välfärdssektorn får bättre möjligheter. Idag är det till exempel alldeles för svårt för lärare – som är det största kvinnodominerade akademikeryrket - att göra lönekarriär. Skickliga lärare måste kunna få riktigt bra betalt. Ett annat exempel på en viktig yrkesgrupp, som måste få bättre möjligheter att utvecklas och tjäna på att specialisera sig, är sjuksköterskorna. 

Ska vi lyckas jämna ut löneskillnaderna krävs också att fler får rätt till heltid. Så länge fler kvinnor än män tvingas arbeta deltid - trots att de hellre skulle vilja jobba mer - kommer löneskillnaderna att bestå. Kommuner och landsting bör därför gå före i arbetet mot ofrivillig deltid. Erik Ullenhag besökte Sundbyberg!

Igår den 6 mars besökte integrationsminister Erik Ullenhag (FP) Sundbyberg.

Tillsammans med Folkpartiet i Sundbyberg besökte Erik förskolan Milot där det på avdelningen Blomman bedrivs integrerad verksamhet på både finska och svenska. Förskolechef Caroline Holmberg välkomnade oss till förskolan. Pedagogerna Tiana och Leena berättade om verksamheten där de önskar ett ökat fokus på språket där en egen avdelning för bara finska vore önskvärt. I dagsläget behövs allt upprepas på både finska och svenska.

Pedagogerna Tiana Ståhl och Leena Sund berättar om Blommans verksamhet. 
Efter besöket på förskolan Besökte Erik och Folkpartiet i Sundbyberg kulturverksamheten Aggregat i Hallobergen som nyligen blivit hbt-certifierad. Aggregat är en verksamhet som riktar sig till ungdomar 15 - 25 där det finns rum för det kreativa skapandet - ingenting är omöjligt. På plats träffade vi projektledare Anna Vogel och två medarbetare, samt fyra tjejer som med jämna mellanrum besöker Aggregat. Bemötande, integration, framtidsplaner och Japan-loppisar vad några saker som det pratades om.

Projektledare Anna Vogel i mitten tillsammans med Erik Ullenhag.

Från Folkpartiet i Sundbyberg deltog vice gruppledare, Mattias Lönnqvist, vår ledamot i förskolenämnden, IngMarie Bohmelin, och vår politiska sekreterare, Christoffer Jönsson.

IngMarie, Mattias och Erik tillsammans i Hallonbergens centrum.tisdag 5 mars 2013

Träff med nätverket Rädda Råstasjön

Igår träffade vi från Folkpartiet i Sundbyberg representanter från nätverket Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg. Värd för mötet var Folkpartiet Solna.

Under mötet diskuterade vi vårt och Solnas förslag om att inrätta ett naturreservat kring Lötsjön i Sundbyberg och Råstasjön i Solna vilket nätverket är väldigt positiva till. De kom med en hel del input om hur man kan förstärka natur- och rekreationsvärdena runt sjöarna som vi tar med oss i vårt arbete.

Från Sundbyberg deltog Johan Storåkers, Inger Gran och Anna-Lena Hammarin.

Läs vårt gemensamma förslag om att inrätta ett naturreservat.

Lötsjön i Sundbyberg